OBS! OBS!


NY NETTSIDE!NY NETTSIDE : WWW.TELEMARKKUNSTSENTER.NO

Mæla Ungdomsskole

Utsmykking ute

Kunstnere:
Dyveke Sanne: Omdreining I, laminert dichroisk glass.
Turid Uldal/Gita S.Norheim: Dannelse. Stein, betong og div. materialer. 5 skulpturer i ulike steintyper fra skolens nærområde, valgt i samarbeid med fylkesgeolog Dahlgren.
Mikkel McAlinden: Hedvigs spøkelse, 3 x fotografi.

Konsulent:
Øystein Selmer

Prosjekteringen av nye Mæla ungdomsskole startet i 2004 – bygget ble offisielt åpnet i juni 2008.
Mæla ungdomsskole huser 360 elever og 60 ansatte. Skolen er et fyrtårnprosjekt for pedagogisk organisering, implementering av IKT i undervisningen og effektiv ressursutnyttelse og miljøvennlig drift. Totalt areal er på 6230 kvadratmeter inkludert flerbrukshall. Prosjektet hadde et byggebudsjett på 169 millioner kroner.

Dyveke Sanne — Omdreining I, laminert dichroisk glass

Mikkel McAlinden — Hedvigs spøkelse, 3 x fotografi

Gita S. Norheim og Turid Uldal — Dannelse, 5 skulpturer

Vist 784 ganger. Følges av 1 person.

Nye bilder